TV& VIDEO

bồi hoàn

Đồng Tháp đẩy mạnh gỡ "nút thắt" kêu gọi đầu tư

Đồng Tháp đẩy mạnh gỡ "nút thắt" kêu gọi đầu tư

 Là địa phương giàu tiềm năng để thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước, thế nhưng thời gian qua, đầu tư của các doanh nghiệp vào Đồng Tháp còn nhiều hạn chế.