TV& VIDEO

bonsai

Hội chợ cây cảnh bonsai thế giới

Hội chợ cây cảnh bonsai thế giới

VTV.vn - Hội chợ cây cảnh bonsai thế giới đã quay trở lại Nhật Bản lần đầu tiên sau 28 năm.