TV& VIDEO

Bốt điện thoại

Bốt điện thoại ở London chuyển thành văn phòng

Bốt điện thoại ở London chuyển thành văn phòng

VTV.vn - Một công ty của Anh đã nảy ra ý tưởng biến những bốt điện thoại công cộng màu đỏ ở London thành văn phòng làm việc thu nhỏ với đầy đủ vật dụng cần thiết.