TV& VIDEO

bớt xén

Kết luận thanh tra về sai phạm ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An

Kết luận thanh tra về sai phạm ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An

VTV.vn - Sở Lao động TBXH tỉnh Nghệ An đã kết luận việc tiền chế độ ăn cho các đối tượng trong Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh bị bớt xén bởi bà Phương - Phó GĐ, là chính xác.