Brexit cứng

Tiến trình Brexit thử thách sức chịu đựng của cả Anh lẫn Liên minh châu Âu

Tiến trình Brexit thử thách sức chịu đựng của cả Anh lẫn Liên minh châu Âu

VTV.vn - Thủ tướng Anh Thesera May đã kích hoạt điều 50 Hiệp ước Lisbon, bắt đầu quá trình Brexit, sự kiện này mở đầu cho cuộc thương lượng đầy thử thách giữa Anh và EU.