TV& VIDEO

bữa ăn miễn phí

Lễ Tạ ơn cho người vô gia cư tại Mỹ

Lễ Tạ ơn cho người vô gia cư tại Mỹ

VTV.vn - Một tổ chức từ thiện ở Mỹ đã tổ chức bữa trưa truyền thống nhằm giúp những người vô gia cư cảm thấy ấm áp hơn trong ngày lễ Tạ ơn.