TV& VIDEO

bức tường biên giới

Mỹ xây dựng nguyên mẫu bức tường biên giới Mexico

Mỹ xây dựng nguyên mẫu bức tường biên giới Mexico

VTV.vn - Các nhóm kỹ sư người Mỹ tiếp tục xây dựng nguyên mẫu cho bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico tại thành phố San Diego, bang California.