TV& VIDEO

buffet

Bill Gates trở lại vị trí người giàu nhất thế giới

Bill Gates trở lại vị trí người giàu nhất thế giới

Bill Gates, Chủ tịch hãng Microsoft, đã trở lại vị trí đứng đầu trong danh sách các tỉ phú trên thế giới.