TV& VIDEO

búi tóc

Top 14 VNTM 2013 "lột xác" trong thử thách mới

Top 14 VNTM 2013 "lột xác" trong thử thách mới

Thử thách thứ 3 dành cho top 14 Vietnam's Next Top Model 2013 sẽ cam go hơn khi các thí sinh phải chấp nhận thay đổi hoàn toàn diện mạo của bản thân.