bùn đất

Dân ở khu mỏ sắt lớn nhất nước "tiến thoái lưỡng nan"

Dân ở khu mỏ sắt lớn nhất nước "tiến thoái lưỡng nan"

 “Đi không được, ở cũng không xong” là hoàn cảnh bế tắc của hàng ngàn nhân khẩu thuộc 6 xã nằm trong dự án mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh.