TV& VIDEO

bún ốc

Xây dựng tuyến phố ẩm thực trong khu phố cổ Hà Nội

Xây dựng tuyến phố ẩm thực trong khu phố cổ Hà Nội

Quận Hoàn Kiếm đang xúc tiến triển khai xây dựng tuyến phố ẩm thực tại khu bảo tồn cấp I phố cổ Hà Nội, gồm Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Giầy - Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện - Đào Duy Từ.