TV& VIDEO

Bùn thải của Formosa

Bùn thải của Formosa là bùn thải công nghiệp thông thường

Bùn thải của Formosa là bùn thải công nghiệp thông thường

VTV.vn - Mới đây, Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Tĩnh đã có kết quả phân tích mẫu chất thải của Formosa.