TV& VIDEO

Bước nhảy ngàn cân mùa 2

Bước nhảy ngàn cân mùa 2 ra mắt dàn thí sinh trăm ký

Bước nhảy ngàn cân mùa 2 ra mắt dàn thí sinh trăm ký

VTV.vn - Ngày 25/8, BTC Bước nhảy ngàn cân đã chính thức công bố top 12 bước vào ngôi nhà chung của mùa thứ 2.