TV& VIDEO

bưởi da xanh

Khánh Hòa chuyển đổi cơ cấu gần 6.000 ha cây trồng

Khánh Hòa chuyển đổi cơ cấu gần 6.000 ha cây trồng

VTV.vn - Từ nay đến năm 2020, tỉnh Khánh Hòa đặt ra mục tiêu, chuyển đổi gần 6.000 ha cây trồng kém hiệu quả.