TV& VIDEO

bưởi da xanh

Bưởi da xanh Tiền Giang tăng giá

Bưởi da xanh Tiền Giang tăng giá

VTV.vn - Thương lái đến tận vườn mua bưởi tốt với giá 43.000 đồng/kg, tăng khoảng 8.000 đồng/kg so với cuối năm 2017.