TV& VIDEO

buôn bán sừng tê giác

Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới

VTV.vn - Sáng 4/6, hội thảo "Vai trò của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm tại Việt Nam" đã được tổ chức.