TV& VIDEO

buôn bán trẻ em

8 bé được giải cứu từ Trung Quốc đã có người nhận nuôi

8 bé được giải cứu từ Trung Quốc đã có người nhận nuôi

VTV.vn - Được giải cứu khỏi đường dây buôn bán trẻ em sang Trung Quốc năm 2011, các em nhỏ có tên lần lượt Cộng, Hòa, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng, Mạnh đã được nhận nuôi.