TV& VIDEO

Buôn Đôn

Đăk Lăk: Hiểm nguy rình rập từ cầu tạm dây treo tự làm

Đăk Lăk: Hiểm nguy rình rập từ cầu tạm dây treo tự làm

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk đang tồn tại nhiều cầu tạm dây treo do người dân tự làm.