buôn lậu dầu

Buôn lậu diễn biến phức tạp qua các cảng biển phía Nam

Buôn lậu diễn biến phức tạp qua các cảng biển phía Nam

VTV.vn - Hiện nay, các quy định về kiểm soát đối với hàng hóa quá cảnh, trung chuyển và tạm nhập tái xuất đang tiếp tục bị lợi dụng để buôn lậu qua các cảng biển.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive