TV& VIDEO

buôn lậu xăng dầu

Nhức nhối nạn buôn lậu xăng dầu đường thủy với nhiều thủ đoạn

Nhức nhối nạn buôn lậu xăng dầu đường thủy với nhiều thủ đoạn

VTV.vn - Đủ mọi thủ đoạn, đủ mọi phương cách, cuộc chiến chống buôn lậu xăng dầu đường thủy chưa có hồi kết.