TV& VIDEO

buông lỏng quản lý

Nhiều địa phương buông lỏng quản lý khai thác cát, sỏi

Nhiều địa phương buông lỏng quản lý khai thác cát, sỏi

VTV.vn - Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá hoạt động khai thác cát, sỏi diễn biến phức tạp là nhiều địa phương buông lỏng quản lý, có biểu hiện dung túng, bao che.