TV& VIDEO

buông lỏng quản lý

Quảng Bình: Buông lỏng quản lý, "thịt lợn trắng" ồ ạt tuồn ra thị trường

Quảng Bình: Buông lỏng quản lý, "thịt lợn trắng" ồ ạt tuồn ra thị trường

VTV.vn - Công tác kiểm soát thú y bị buông lỏng là thực tế diễn ra tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình.