TV& VIDEO

Bưu chính Viễn thông

Năm 2016: Xem xét thay thế tuyến cáp quang biển AAG

Năm 2016: Xem xét thay thế tuyến cáp quang biển AAG

VTV.vn - Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho biết đang lên kế hoạch sử dụng tuyến cáp quang APG để thay thế tuyến cáp AAG vào năm sau.