TV& VIDEO

bưu điện

Khai trương dịch vụ tiếp nhận thủ tục hành chính qua bưu điện

Khai trương dịch vụ tiếp nhận thủ tục hành chính qua bưu điện

VTV.vn - Sáng 16/12, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khai trương dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích.