TV& VIDEO

cá heo

Bảo tồn loài cá heo nhỏ nhất thế giới trước nguy cơ tuyệt chủng

Bảo tồn loài cá heo nhỏ nhất thế giới trước nguy cơ tuyệt chủng

VTV.vn - Trong nỗ lực cứu cá heo Vaquita trước nguy cơ tuyệt chủng hoàn toàn vào năm 2018, những cá thể cá heo cuối cùng vừa được đưa đến một khu bảo tồn ở Mexico.