TV& VIDEO

Cá lồng bè

Độc đáo sáng chế sông nhân tạo để nuôi trồng thủy sản

Độc đáo sáng chế sông nhân tạo để nuôi trồng thủy sản

Mô hình đó thú vị ở chỗ năng suất đạt rất cao, trong khi chất lượng cá lại đảm bảo vì đã cách ly khỏi bùn đất.