TV& VIDEO

ca mắc Zika

Bình Dương công bố dịch bệnh do virus Zika ở cấp xã, phường

Bình Dương công bố dịch bệnh do virus Zika ở cấp xã, phường

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Dương vừa ký quyết định về việc công bố dịch bệnh do virus Zika quy mô xã, phường trên địa bàn.