Cả một đời ân oán phần 2

Cả một đời ân oán - Tập 49: Phong (Hồng Đăng) quyết cứu con gái thoát khỏi "người mẹ điên"

Cả một đời ân oán - Tập 49: Phong (Hồng Đăng) quyết cứu con gái thoát khỏi "người mẹ điên"

VTV.vn - Không thể để Diệu (Lan Phương) tiếp tục hành hạ Thủy (Lương Thanh), Phong (Hồng Đăng) quyết tâm dẫn Thủy đi ngay trước mặt Diệu.