ca múa nhạc

Chương trình Ca múa nhạc tại LHTHTQ 37: Ngoài văn hóa vùng miền là sự mạnh dạn khai thác đề tài mới

Chương trình Ca múa nhạc tại LHTHTQ 37: Ngoài văn hóa vùng miền là sự mạnh dạn khai thác đề tài mới

VTV.vn - Đây là nhận xét của nhà báo Nguyễn Quốc Hưng, thành viên Ban Giám khảo thể loại Ca múa nhạc sau khi hoàn tất việc chấm thi các tác phẩm trong thể loại này tại LHTHTQ 37.