TV& VIDEO

Cá ngừ đại dương

Khánh Hòa: Sản lượng cá ngừ đại dương đạt thấp

Khánh Hòa: Sản lượng cá ngừ đại dương đạt thấp

VTV.vn - Thời gian gần đây, các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương ở Khánh Hòa đều trở về với sản lượng vô cùng thấp.