TV& VIDEO

cá ngừ

Thảo luận về các quy định đánh bắt cá ngừ vây xanh

Thảo luận về các quy định đánh bắt cá ngừ vây xanh

VTV.vn - Mới đây, đại diện của 15 quốc gia vừa có buổi thảo luận về các quy định đánh bắt cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương tại Hàn Quốc.