TV& VIDEO

cá tra Việt Nam

VASEP: Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên cá tra Việt Nam là không công bằng

VASEP: Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên cá tra Việt Nam là không công bằng

VTV.vn - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho rằng quyết định sơ bộ của DOC đã đi ngược lại tiến trình tự do thương mại.