ca trù

Gia đình nghệ nhân gần 90 năm tâm huyết với ca trù

Gia đình nghệ nhân gần 90 năm tâm huyết với ca trù

VTV.vn - Học hát ca trù từ năm 7 tuổi, gần 90 năm, NSƯT - nghệ nhân ca trù Phó Thị Kim Đức vẫn luôn dành sự tâm huyết đối với bộ môn nghệ thuật độc đáo của dân tộc.