Biến đổi khí hậu có thể làm cá nhỏ đi

Biến đổi khí hậu có thể làm cá nhỏ đi

VTV.vn - Biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi kích cỡ của các loài cá trên hành tinh.