TV& VIDEO

các điểm du lịch

Trung Quốc cấm quan chức họp ở các điểm du lịch

Trung Quốc cấm quan chức họp ở các điểm du lịch

VTV.vn - Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đã yêu cầu các quan chức không được tổ chức hội họp tại 21 địa điểm du lịch nổi tiếng của nước này.