TV& VIDEO

các nước Hồi giáo

Người dân các nước Hồi giáo bước vào tháng lễ Ramadan

Người dân các nước Hồi giáo bước vào tháng lễ Ramadan

VTV.vn - Trong tháng lễ Ramadan, hơn 1,5 tỉ tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới sẽ hành lễ 5 lần mỗi ngày, cũng như đọc kinh Koran, cầu nguyện để có những kết nối tâm linh.