TV& VIDEO

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất

4 nước Arab sẵn sàng đối thoại có điều kiện với Qatar

4 nước Arab sẵn sàng đối thoại có điều kiện với Qatar

VTV.vn - 4 nước sẵn sàng đối thoại với Qatar với điều kiện nước này thể hiện thiện chí chân thành sẵn sàng dừng việc tài trợ khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.