TV& VIDEO

các tỉnh miền núi phía Bắc

Băng giá tiếp tục bao phủ các tỉnh miền núi phía Bắc

Băng giá tiếp tục bao phủ các tỉnh miền núi phía Bắc

VTV.vn - Tại một số địa bàn vùng núi cao phía Bắc, tình hình băng tuyết vẫn tiếp tục diễn ra trong đêm 25/01.