TV& VIDEO

cách chức

Đắk Nông: Sử dụng bằng không hợp pháp, Phó Chủ tịch UBND xã bị cách chức

Đắk Nông: Sử dụng bằng không hợp pháp, Phó Chủ tịch UBND xã bị cách chức

VTV.vn - Đắk G’Long đã ban hành quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Ngô Anh Sáng - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn.