TV& VIDEO

Cách mạng Tháng 10 Nga

Giới trẻ Nga hướng về cuộc Cách mạng Tháng 10

Giới trẻ Nga hướng về cuộc Cách mạng Tháng 10

VTV.vn - Gần một thế kỷ sau cuộc Cách mạng Tháng 10 vĩ đại, giới trẻ Nga cũng đang hướng về lịch sử và gắn kết nhau bởi tinh thần dân tộc.