TV& VIDEO

Cách mạng tháng 8

Hôm nay (2/9), kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hôm nay (2/9), kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

VTV.vn - Hôm nay (2/9) là ngày kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2/9/1945 - 2/9/2017.