TV& VIDEO

cải cách doanh nghiệp nhà nước

Trung Quốc đẩy mạnh tốc độ cải cách doanh nghiệp nhà nước

Trung Quốc đẩy mạnh tốc độ cải cách doanh nghiệp nhà nước

VTV.vn - Nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, chính phủ Trung Quốc hiện đang đẩy mạnh tốc độ cải cách các doanh nghiệp nhà nước.