TV& VIDEO

cải cách kinh tế

IMF: Saudi Arabia cần thận trọng trong thúc đẩy cải cách và tăng giá hàng hóa

IMF: Saudi Arabia cần thận trọng trong thúc đẩy cải cách và tăng giá hàng hóa

VTV.vn - IMF cảnh báo Saudi Arabia nếu chương trình cân bằng tài chính diễn ra quá nhanh sẽ ảnh hưởng xấu tới tăng trưởng, làm tăng giá mạnh nhiều mặt hàng nhiên liệu và điện.