TV& VIDEO

cải cách kinh tế

Đức bắt đầu đàm phán thành lập Chính phủ mới

Đức bắt đầu đàm phán thành lập Chính phủ mới

VTV.vn - Đảng Dân chủ Xã hội sẽ cùng với đảng Dân chủ Thiên chúa giáo thành lập Chính phủ mới tại Đức.