TV& VIDEO

cải cách thủ tục hành chính

Bộ Y tế cần loại bỏ thủ tục hành chính gây khó cho doanh nghiệp

Bộ Y tế cần loại bỏ thủ tục hành chính gây khó cho doanh nghiệp

VTV.vn - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng yêu cầu Bộ Y tế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi của Bộ.