cải cách thủ tục hành chính

TP.HCM cải cách hành chính hướng tới xây dựng đô thị thông minh

TP.HCM cải cách hành chính hướng tới xây dựng đô thị thông minh

VTV.vn - Với quyết tâm không để thủ tục hành chính cản trở sự phát triển, TP.HCM đã và đang cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cho người dân, DN, hướng tới xây dựng đô thị thông minh.