TV& VIDEO

cải cách thủ tục hành chính

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính triển khai nhiệm vụ năm 2018

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính triển khai nhiệm vụ năm 2018

VTV.vn - Sáng nay (9/3), Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã họp triển khai nhiệm vụ năm 2018.