TV& VIDEO

cải cách tiền lương

TP.HCM xây dựng đề án tăng lương cho công chức, viên chức

TP.HCM xây dựng đề án tăng lương cho công chức, viên chức

VTV.vn - TP.HCM đang xây dựng đề án cải thiện tiền lương cho cán bộ, công chức tại thành phố theo hướng tăng lên.