TV& VIDEO

cải cách tiền lương

TP.HCM thí điểm tăng thêm thu nhập cho công chức

TP.HCM thí điểm tăng thêm thu nhập cho công chức

VTV.vn - Sở Tài chính TP.HCM vừa trình UBND thành phố Đề án thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công viên chức.