TV& VIDEO

Cải cách toàn diện

Tổng Bí thư tiếp lãnh đạo Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ

Tổng Bí thư tiếp lãnh đạo Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Lãnh đạo Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền tại Myanmar.