TV& VIDEO

cai nghiện bắt buộc

Thủ tướng yêu cầu rà soát các cơ sở cai nghiện ma túy trên cả nước

Thủ tướng yêu cầu rà soát các cơ sở cai nghiện ma túy trên cả nước

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc tăng cường công tác quản lý cai nghiện tại các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy trên cả nước.