TV& VIDEO

cai nghiện ma túy

Khó khăn trong việc đổi mới công tác cai nghiện ma túy

Khó khăn trong việc đổi mới công tác cai nghiện ma túy

VTV.vn - Hiện nay, việc chuyển đổi các trung tâm cai nghiện thành những cơ sở đa chức năng còn gặp nhiều khó khăn tại các địa phương.