TV& VIDEO

cai nghiện thuốc lá

Việt Nam mong muốn Đan Mạch tiếp tục giúp phòng chống các bệnh không lây nhiễm

Việt Nam mong muốn Đan Mạch tiếp tục giúp phòng chống các bệnh không lây nhiễm

VTV.vn - Chính phủ mong muốn Đan Mạch tiếp tục giúp Việt Nam mở rộng mô hình phòng chống các bệnh không lây nhiễm như huyết áp, tiểu đường.