TV& VIDEO

Cải tạo chung cư

TP.HCM giao quyền cho UBND quận cải tạo chung cư cũ

TP.HCM giao quyền cho UBND quận cải tạo chung cư cũ

VTV.vn - UBND TP.HCM đã quyết định phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp quận cải tạo chung cư cũ.