TV& VIDEO

cải thảo

Quy trình trồng bắp cải và cải thảo sạch khác gì với trồng thông thường?

Quy trình trồng bắp cải và cải thảo sạch khác gì với trồng thông thường?

VTV.vn - Trước nhu cầu về thực phẩm sạch ngày càng tăng, nhiều nông dân đã chuyển sang hình thức canh tác bắp cải và cải thảo sạch theo quy trình VietGAP.