TV& VIDEO

cải thiện chất lượng không khí

Người dân Iraq trồng cây để cải thiện chất lượng không khí

Người dân Iraq trồng cây để cải thiện chất lượng không khí

VTV.vn - Hàng trăm người Kurd tại thành phố Sulaimani, miền Bắc Iraq, đã cùng nhau tham gia trồng cây để cải thiện chất lượng không khí.